علیرضا باغیان

مسئول تاسیسات

رویا کاظمی

مسئول دفتر فنی

مجید کریمی

مسئول اجرایی

مجید طاهری 

مسئول امور پیمانکاران

طاهره سرمدی 

مسئول ایمنی 

فرشید حقیقت

تحقیق و توسعه

مونا فیروزی

کنترل کیفیت

شایان عاصفی 

امور مشتریان

مجید قاسمی

مسئول تحویل 

مهدی شیردل

مسئول حسابداری

مهدی فراهانی

کارپرداز