پویا خاکپور

مسئول اجرایی

رویا کاظمی

مسئول دفتر فنی

مجید کریمی

مسئول اجرایی

مجید طاهری 

مسئول متره برآورد 

طاهره سرمدی 

مسئول ایمنی 

علیرضا باغیان 

مسئول تاسیسات 

فرشید حقیقت

تحقیق و توسعه

مونا فیروزی

کنترل کیفیت

شایان عاصفی 

امور مشتریان

.

مهدی شیردل

مسئول حسابداری

مهدی فراهانی

کارپرداز