نظرسنجی

با لیلیان پالاس چگونه آشنا شدید؟

به نظر شما مهمترین مزیت لیلیان پالاس نسبت به سایر رقبا چیست؟

آیا از سرمایه‌گذاری در لیلیان پالاس راضی هستید؟

آیا از کیفیت ساخت واحد تحویلی خود رضایت دارید؟

آیا از خدمات واحد امور مشتریان لیلیان پالاس رضایت دارید؟

با وجود بحرانهای سال‌های اخیر از مدیریت پروژه و نحوه عملکرد آن، رضایت دارید؟

آیا این پروژه را به دیگران معرفی می‌کنید؟