نظرسنجی

با لیلیان پالاس چگونه آشنا شدید؟

به نظر شما مهمترین مزیت لیلیان پالاس نسبت به سایر رقبا چیست؟

آیا از سرمایه‌گذاری در لیلیان پالاس راضی هستید؟

آیا این پروژه را به دیگران معرفی می‌کنید؟