با توجه به مصوبه هیئت مدیره، فروش واحدهای مسکونی مجتمع لیلیان پالاس

تا اطلاع بعدی متوقف می‌باشد.

 

واحدهای قابل فروش واقع در بلوک ۹ لیلیان پالاس

بلوک ۹ مجتمع مسکونی لیلیان پالاس که محل آن در تصویر بالا مشخص شده است ، یکی از بهترین نقاط پروژه بوده که شامل واحدهای شمالی و جنوبی است و از لحاظ دسترسی موقعیت مناسبی دارد و در نزدیکی میدان توحید واقع شده است.

در ادامه مشخصات واحدهای قابل فروش واقع در این بلوک، آورده شده است.

طبقه چهارم

واحد ۹۸ متری

واحد ۱۰۱ متری

نورگیر جنوبی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری


 

 

واحد جنوبی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

 

 

طبقه پنجم

واحد ۹۵ متری

واحد ۸۷ متری

دو بر نورگیر شمالی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

واحد شمالی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

واحد ۹۸ متری

واحد ۱۰۹ متری

واحد جنوبی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

دو بر نورگیر شمالی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

طبقه ششم

واحد ۸۷ متری

واحد ۹۵ متری

واحد جنوبی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

دو بر نورگیر شمالی


دو خواب نورگیر


بالکن دار

واحد ۹۸ متری

واحد ۱۰۹ متری

واحد جنوبی


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری

واحد شمالی بدون مشرف


دو خواب نورگیر


بالکن پارکینگ انباری