هم در زندگی هم در کار، کیفیت عامل تعیین‌کننده‌ای در نحوه ارزیابی‌هایمان نسبت به پیرامون و همینطور ارزیابی‌های ما توسط دیگران محسوب می‌گردد. در واقع کیفیت چیزی است که خوب را از بد جدا می‌کند.

نکات کلیدی

  • کیفیت در ساخت و ساز به این معنی است که پروژه‌ها در چهارچوب دستورالعمل‌های تعیین شده توسط محدوده کار به پایان می‌رسند.
  • از جوانب ضروری مدیریت کیفیت می‌توان به اتمام به موقع پروژه، رعایت الزامات توافق‌نامه و ماندن در بودجه اشاره داشت.
  • کیفیت امری است مه روی نتیجه شما تاثیر می‌گذارد و یکی از مهمترین مزایای آن پرهیز از دوباره‌کاری‌ها روی یک کار است.

کیفیت ساخت و ساز

در اصل، کیفیت در ساخت و ساز به این معنی است که یک پروژه در چهارچوب دستورالعمل‌های تعیین شده در محدوده کار تکمیل می‌شود.

محدوده کار (Scope of Work)

محدوده کار در هر کسب و کاری نقشه راهی برای دستیابی به بهترین نتایج کیفیت ساخت و ساز و یکی از ابزارهایی است که می‌توانید برای اطمینان از موفقیت پروژه خود استفاده کنید.

محدوده کار شامل مواردی است که در توافق‌نامه طرفین توصیف شده‌اند. SOW باید شامل نقاط عطف، گزارشات، محصولات قابل تحویل و محصولات نهایی باشد که انتظار می‌رود توسط دو طرف اجرا، ارائه شود.

به بیان دیگر، محدوده کار، سندی است که توافق‌نامه کاری بین دو طرف را پوشش می‌دهد.

اهمیت کیفیت ساخت و ساز

تکمیل پروژه‌ها با سطح کیفی بالا می‌تواند شما را از مواجهه با عملیات تکراری دور کند و از شما در برابر اشتباهات پرهزینه‌ای که نیاز به کار مجدد در یک پروژه دارد محافظت نماید.

همچنین پروژه‌های ساخت و ساز با کیفیت پایین می‌توانند به اعتبار بند سازنده آسیب وارد کنند و در آینده، یک کسب و کار را از سوی مشتریان زیر سوال ببرد.

فراتر از پیامدهای عنوان شده، کیفیت پایین می‌تواند زمان، منابع و مواد را هدر دهد. ساخت و ساز با کیفیت بالاتر، کارایی پروژه را بهبود می‌بخشد، به این معنی که هر چه فرآیندها و گردش کار بهتر باشد، آسان‌تر است که یک کار طبق برنامه و بدون نیاز به کار مجدد پیش برود.

واحد کنترل کیفیت

با توجه به مطالبی که پیش‌تر عنوان شد، هر کسب و کاری خصوصا در حیطه ساخت و ساز نیازمند واحد یا دپارتمانی است که به آن واحد کنترل کیفیت می‌گویند تا مجموعه اقدامات لازم را برای ارتقای کیفیت به‌کار ببرد.

کنترل کیفیت ساخت و ساز

هدف کنترل کیفیت در ساخت و ساز حصول اطمینان از مطابقت محصول نهایی با استانداردها و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط مشتری است و این امر شامل تکمیل پروژه در محدوده کار و اجتناب از اختلافات در طول چرخه عمر پروژه است. 

اهمیت کنترل کیفیت ساخت و ساز

اگر مشتری راضی نباشد پروژه شما موفقیت‌آمیز نخواهد بود. کنترل کیفیت ساخت و ساز از این منظر دارای اهمیت است که رضایت مشتری را بهبود می‌بخشد. مشتری خوشحال کسی است که دوباره با شما کار می‌کند و حتی شما را به دیگران توصیه می‌کند. از نظر عملی‌تر، انجام کار با کیفیت به معنای دوباره‌کاری کمتر است. عدم نیاز به انجام مجدد کاری که باید همان بار اول انجام می‌شد، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و شما را در برنامه نگه می‌دارد.

اهداف کنترل کیفیت ساخت و ساز

از جمله اهدافی که می‌بایست واحد کنترل کیفیت آن را دنبال نماید از قرار زیر است:

  • بررسی استانداردهای کیفی قابل قبول برای مشتری
  • اطمینان از بی‌نقص بودن فرآیند ساخت و ساز از طریق شناسایی عیوب یا تغییرات در مواد خام
  • ارزیابی روش‌ها و فرایندهای تولید و ارائه راهکارهای بهتر برای ارتقای کیفی خروجی مربوطه
  • بررسی عللی که باعث وقوع نقص کیفی شده‌اند
  • انجام اقداماتی که منجر به خروجی باکیفیت می‌شوند

واحد کنترل کیفیت لیلیان پالاس

در پروژه لیلیان پالاس، مجموعه عملیاتی از نوع فنی و اجرایی توسط مسئولین اجرایی مربوطه و براساس استانداردهای تعیین شده، در حال انجام است. پس از اتمام فعالیت اجرا، واحد کنترل کیفیت به لحاظ کیفیتی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و در صورت اعلام نقص، واحد اجرایی آن را رفع کرده و پس از تایید واحد کنترل کیفیت، عملیاتی می‌شود.

در نهایت بطور چکیده می‌توان وظیفه اصلی واحد کنترل کیفیت لیلیان پالاس را اینچنین عنوان کرد:

نظارت بر عملکردها و اطمینان از رضایتبخش بودن عملیات برای مشتریان طبق استانداردهای کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید