انشعابات، زندگی و سکونت را در ساختمان ممکن می‌سازد.

انشعابات ساختمان شامل:

انشعاب گاز، انشعاب برق، انشعاب آب و فاضلاب، انشعاب تلفن و اینترنت است.

اجرای لوله‌ها، کابل‌ها، تاسیسات و تجهیزات با مجری و سازنده پروژه است

و نصب کنتورها با ادارات خدمت‌رسان می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید