لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: شرکت فنی و مهندسی کارکیاکوشک

(واحد نمونه)

مشخصات واحد

متراژ: ۸۹ مترمربع
بلوک ۶
همکف
دوخوابه