فرم تحویل واحد ابنیه و تاسیسات

--------- اطلاعات مالک ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی مالک(ضروری)

--------- راهرو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شستی زنگ(ضروری)
کلید(ضروری)
چراغ سقفی(ضروری)
اطفاء حریق(ضروری)

--------- سرویس ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سقف کناف(ضروری)
سرامیک کف(ضروری)
کاشی بدنه(ضروری)
دریچه بازدید(ضروری)
محل هواکش(ضروری)
آستانه درب(ضروری)
درب چوبی و دستگیره(ضروری)
شیر و روشویی(ضروری)
شیر مخلوط آفتابه(ضروری)
فلاش تانک(ضروری)
شیر قطع‌کن آب(ضروری)
کلید و پریز(ضروری)
چراغ سقفی(ضروری)

--------- آشپزخانه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سقف کناف(ضروری)
سرامیک کف(ضروری)
کاشی بدنه(ضروری)
محل هواکش(ضروری)
پنجره و دستگیره(ضروری)
شیشه(ضروری)
دریچه هود(ضروری)
دریچه تامین هوا(ضروری)
کلید(ضروری)
برق هود(ضروری)
پریز(ضروری)
محل چراغ سقفی(ضروری)
اعلام حریق(ضروری)
اطفاء حریق(ضروری)
انشعاب گاز اجاق آشپزخانه(ضروری)

--------- پذیرایی ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درب ضد سرقت(ضروری)
قرنیز(ضروری)
سقف کناف(ضروری)
سرامیک کف(ضروری)
گچ‌کاری بدنه(ضروری)
محل نصب اسپلیت(ضروری)
شیشه(ضروری)
پنجره و دستگیره(ضروری)
محل رادیاتور(ضروری)
درین اسپلیت(ضروری)
آیفون(ضروری)
کلید و پریز(ضروری)
محل چراغ سقفی(ضروری)
پریز فیبر نوری(ضروری)
اعلام حریق(ضروری)
اطفاء حریق(ضروری)
شیر اصلی قطع‌کن گاز(ضروری)

--------- اتاق ۱ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درب و دستگیره(ضروری)
رنگ بدنه(ضروری)
سرامیک کف(ضروری)
سقف کناف(ضروری)
محل نصب اسپلیت(ضروری)
قرنیز(ضروری)
پنجره و دستگیره(ضروری)
شیشه(ضروری)
محل رادیاتور(ضروری)
درین اسپلیت(ضروری)
کلید و پریز(ضروری)
محل چراغ سقفی(ضروری)
اعلام حریق(ضروری)
اطفاء حریق(ضروری)

--------- اتاق ۲ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درب و دستگیره(ضروری)
رنگ بدنه(ضروری)
سرامیک کف(ضروری)
سقف کناف(ضروری)
محل نصب اسپلیت(ضروری)
قرنیز(ضروری)
پنجره و دستگیره(ضروری)
شیشه(ضروری)
محل رادیاتور(ضروری)
درین اسپلیت(ضروری)
کلید و پریز(ضروری)
محل چراغ سقفی(ضروری)
اعلام حریق(ضروری)
اطفاء حریق(ضروری)

--------- بالکن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سقف کناف(ضروری)
موزاییک کف(ضروری)
کلکتور شوفاژ(ضروری)
لوله اسپلیت(ضروری)
دریچه بازدید(ضروری)
درب و دستگیره(ضروری)
پنجره و دستگیره(ضروری)
شیشه(ضروری)
محل نصب پکیج(ضروری)
جعبه کلکتور(ضروری)
پریز پکیج(ضروری)
کلید(ضروری)
برق کمپرسور(ضروری)
چراغ سقفی(ضروری)
لوله مسی(ضروری)
انشعاب گاز(ضروری)

--------- حمام -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سقف کناف(ضروری)
سرامیک کف(ضروری)
سرامیک بدنه(ضروری)
محل هواکش(ضروری)
آستانه درب(ضروری)
درب و دستگیره(ضروری)
شیر و روشویی(ضروری)
شیر دوش(ضروری)
محل حوله خشک کن(ضروری)
کلید(ضروری)
محل چراغ سقفی(ضروری)