لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: شرکت عمران شهر جدید اندیشه

مشخصات واحد

متراژ: ۸۶ مترمربع
بلوک ۵
همکف
دوخوابه