لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: شرکت فنی و مهندسی کارکیاکوشک

مشخصات واحد

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۵
همکف
دوخوابه