لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: شرکت عمران شهر جدید اندیشه

مشخصات واحد

متراژ: ۱۰۵ مترمربع
بلوک ۴
همکف
دوخوابه