لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: صادق روشن

مشخصات واحد

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۳
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: