لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: دانیال عادل‌جو

مشخصات واحد

متراژ: ۱۰۱ مترمربع
بلوک ۳
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: