لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: اکبر کوه زارع – شهرزاد نیک‌جو

مشخصات واحد

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۳
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: