لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: هادی حاجی‌آقازاده

مشخصات واحد

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۳
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: