لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: تینا کاظمی

مشخصات واحد

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۳
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: