لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: بهنام یوسفی

مشخصات واحد

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۳
طبقه اول
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: