لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: ساناز قائدی

مشخصات واحد

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۳
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: