لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: احسان کمالی

مشخصات واحد

متراژ: ۸۹ مترمربع
بلوک ۳
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: