بدینوسیله به اطلاع می رساند مجموعه لیلیان پالاس فاقد هرگونه نمایندگی و دفتر فروش خارج از محل پروژه می باشد ، لذا مراقب سوء استفاده افراد سودجو و آگهی ها و تبلیغات غیرقانونی باشید .

دیدگاهتان را بنویسید