به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری­ها در اولین روز از دومین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهر ،در بازدید از غرفه شهر جدید اندیشه از این شهر به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای جدید یاد نمود.

وی ضمن اشاره به ساختار مناسب این شهر و اجرای پروژه های بسیار موفق در شهر اندیشه با اشاره به پروژه فاخربازار ایرانی اسلامی اندیشه ،این پروژه را به عنوان برگ زرینی در پروژه های مشارکتی کشور قلمداد نمود و خاطر نشان ساخت از این پروژه میتوان به عنوان نمونه­ ای مناسب از پروژه های هویت بخش نام برد و جا دارد که در تمامی شهرهای کشور از این مجموعه به عنوان الگوی مناسب شهرسازی استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید