همزمان با فرا رسیدن روز درخت کاری  مراسم کاشت درخت در نوار سبز مجاور پروژه لیلیان پالاس با حضور مدیرعامل و اعضاء محترم هیأت مدیره و کارکنان شرکت عمران شهر جدید اندیشه و شرکت کارکیا کوشک برگزار گردید.

در این مراسم دکتر مسلم خانی این اقدام را در راستای ایجاد مشارکت و حس تعلق اجتماعی شهروندان شهر جدید و بهره مندی از ظرفیت مردمی جهت توسعه و نگهداری فضای سبز خواند و از حضور پر رنگ شرکت کارکیا کوشک در مشارکتهای اجتماعی تقدیر نمود.

دیدگاهتان را بنویسید