در روز چهارشنبه مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ در راستای هوشمند سازی سامانه های شهرهای جدید و همچنین بررسی روند پیشرفت ثبت اطلاعات سامانه GIS بانک اطلاعات زمین، مهندس برکاتی مدیر کل فناوری و اطلاعات شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با همراهی همکاران این حوزه در شرکت عمران شهر جدید اندیشه حضور یافته و در ادامه از روند اجرایی پروژه لیلیان پالاس بازدید نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید