در جهت افزایش هماهنگی های لازم بین واحد های مختلف شرکت عمران شهر جدید اندیشه و شرکت کارکیا کوشک و پیگیری روند اجرایی در راستای برنامه زمانبندی  ، در مورخ  ۱۴۰۰.۰۲.۰۷ با حضور اقای مهندس رمضانپور عضو هیات مدیره شرکت عمران و  همکاران واحدهای فنی و اجرایی ،  مشارکت ، کنترل پروژه و روابط عمومی بازدیدی از پروژه لیلیان پالاس انجام پذیرفت .

دیدگاهتان را بنویسید