لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: سولماز حسین‌زاده یگانه

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۵۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۹
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: