لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: جلیلوند

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۵۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۹
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: