لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: امیرحسین توکلی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۳۷

متراژ: ۸۷ مترمربع
بلوک ۹
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: