لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: رازقندی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۲۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۹
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: