لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مریم صفاریان

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۱۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۹
طبقه اول
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: