لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: هاشمی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۱۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۹
طبقه اول
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: