لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: رویا توکلی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۰۴

متراژ: ۸۷ مترمربع
بلوک ۹
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: