لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: معنوی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۹۰۳

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۹
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: