لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: امیرحسین کشت‌کار

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۵۳

متراژ: ۹۷ مترمربع
بلوک ۷
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: