لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: زهرا ازهر

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۴۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۷
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: