لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: مریم شکوئی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۲۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۷
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: