لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محمودی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۱۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۷
طبقه اول
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: