لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: نورانی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۰۶

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۷
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: