لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: یاسر تیموری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۷۰۳

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۷
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: