لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: نازیاب

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۱۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۲
طبقه اول
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: