لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: هاشمی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۰۶

متراژ: ۸۹ مترمربع
بلوک ۲
همکف
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: