لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: رسول رضائی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۶۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۲
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: