لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: کبری گنجی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۶۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۲
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: