لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: سپیده شاعرزاده

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۶۲

متراژ: ۱۰۹ مترمربع
بلوک ۲
طبقه ششم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: