لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: امیر غلامرضا

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۵۷

متراژ: ۸۷ مترمربع
بلوک ۲
طبقه پنجم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: