لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: نازیاب

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۴۵

متراژ: ۹۵ مترمربع
بلوک ۲
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: