لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: امیرحسین صادقی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۴۴

متراژ: ۱۲۱ مترمربع
بلوک ۲
طبقه چهارم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: