لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: سولماز نادری

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۳۹

متراژ: ۹۸ مترمربع
بلوک ۲
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: