لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: بدری‌زاده

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۳۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۲
طبقه سوم
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: