لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: محمدرضا احمدی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۳۶

متراژ: ۸۰ مترمربع
بلوک ۲
طبقه سوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: