لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: حسین‌خواه

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۲۸

متراژ: ۱۰۱ مترمربع
بلوک ۲
طبقه دوم
دوخوابه

 

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: