لیلیان پالاس؛ مجتمع مسکونی خاص

نام مالک: نریمانی

مشخصات واحد

شماره واحد: ۲۱۱

متراژ: ۹۶ مترمربع
بلوک ۲
طبقه اول
دوخوابه

ملاحظات

تاریخ تایید مسئول اجرایی:

 

تاریخ تایید واحد کنترل کیفیت: